PROGRAMOVÉ SCHÉMA


3. 12. 2014        HOTEL KURDĚJOV – HOTELOVÝ DŮM ADINA

13:00 - 15:00       Registrace účastníků, instalace doprovodné výstavy


15:00 - 18:00       WORKSHOP

   15:00 - 15:10    Zahájení workshopu, organizační pokyny
                        Ing. Karel Matějů, CSc. – odborný garant konference 
 
   15:10 - 16:10     Prezentace sanačních materiálů pro mosty, praktická  
                        ukázka horizontální malty, diskuze o systému a
                        sortimentu Sika -
teorie a praxe
 
   16:10 - 16:30     Přestávka, káva

   16:30 - 17:30     Prezentace technologií firmy BASF – sanace a izolace
                        mostů  dle EN 1504, část 1-10 (nátěry, izolace,
                        povlakování, plastbetony a další) – teorie a praxe


   17:30 - 18:00     Diskuze a ukončení workshopu
                        Ing. Karel Matějů, CSc. – odborný garant konference

                      
                            HOTEL KURDĚJOV – HOTELOVÝ DŮM VINAŘ

19:00 - 23:00       Společenské setkání HYDROparty


4. 12. 2014        HOTEL KURDĚJOV – HOTELOVÝ DŮM ADINA

08:00 - 09:00       Registrace účastníků

09:00 - 09:30       TÉMA: ÚVODNÍ  PŘEDNÁŠKA

Zahájení konference, úvodní slovo, organizační pokyny
Ing. Karel Matějů, CSc. – odborný garant konference
 
Brněnské mostní zvláštnosti
Doc. Dr. Dušan Josef, CSc. – VUT v Brně, Fakulta stavební


09:30 - 10:40       TÉMA: PRAKTICKÉ PROBLÉMY MOSTNÍHO IZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ
                             V ČESKÉ REPUBLICE


Úvod do problematiky
Ing. Karel Matějů, CSc. - IZOMEX s.r.o.

Oprava izolačního souvrství mostu č. 202 na obchvatu Kolína
Ing. Václav Krauz – SMP CZ a.s.
 
Destruktivní a nedestruktivní průzkum poruch vozovkového souvrství
na mostech

Ing. Jan Horský – Horský, s.r.o.

10:40 - 11:00       Přestávka - Občerstvení

11:00 - 12:30       TÉMA: PRAKTICKÉ PROBLÉMY MOSTNÍHO IZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ
                             V ČESKÉ REPUBLICE (POKRAČOVÁNÍ)


Perly a perličky z oboru mostních izolací
Karel Krahulec
 
Vlastnosti souvrství asfaltových krytů vozovky jako možná příčina vad celé      
mostní vozovky
Ing. Vladimír Tichomirov, CSc. - BŰSSCHER & HOFFMANN, s.r.o.;
Bmstr. Dipl.-Ing. Karl Landl - BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH (Rakousko)
 
Složení asfaltových izolačních pásů v České republice
Ing. Jan Plachý, Ph.D. – DEHTOCHEMA – TN a.s.
                             
Provozní zkoušky napojení asfaltového izolačního pásu na stávající
polyuretanovou izolaci
Ing. Jiří Trochta – Metrostav a.s.

12:30 - 13:30      Oběd   (restaurace VINAŘ)

13:30 - 14:00       TÉMA: PREZENTACE

Prezentace sdružení firem Vlček – Koga odvodnění
Ing. Tomáš Zborník; Ing. Jaromír Končický -  KOGA BAU s.r.o., Slovensko;
Ing. Petr Vlček - VLČEK SOLUTION s.r.o.

14:00 - 14:40       TÉMA: LEGISLATIVA (1. ČÁST)

Novela Technické normy železnic TNŽ 73 6280
Ing. Marcel Pelech – A.W.A.L. s.r.o.
                           
Technické předpisy  systému jakosti pozemních komunikací ve smluvním vztahu    se zhotoviteli
Ing. Petr Svoboda, Sdružení pro výstavbu silnic v ČR

14:40 - 15:00       Přestávka - Občerstvení

15:00 - 16:40       TÉMA: LEGISLATIVA (2. ČÁST)

Posuzování a ověřování neměnnosti parametrů izolačního systému
Ing. Vladimír Řikovský, CSc.  - VUIS - CESTY, s.r.o., Slovensko
                           
Rakouský pracovní předpis pro aplikace syntetických pryskyřic jako součásti hydroizolačního souvrství
Ing. Vladimír Tichomirov, CSc., Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.  - VŠB - TU Ostrava,
Fakulta stavební 
                
Fenomény nazvané jmény PPP a FIDIC
Ing. Peter Koniar, PdP-consult, Slovensko


16:40 - 17:00       Diskuze, Závěr konference

 


Prosím pozor, pro účastníky, kteří již tuto akci v minulosti v Kurdějově navštívili. Letos bude odborný program probíhat v sálech hotelového domu ADINA - to je nižší budova při vjezdu do areálu vpravo.
Hotelového domu VINAŘ bude využito pouze pro ubytování, stravování a společenské setkání.
(dříve byl program v kongresovém sále hotelového domu VINAŘ)

Po dobu konání akce bude možné využít restauraci  "Vinařka" , která se nachází v přízemí hotelového domu VINAŘ. 
V případě zájmu o oběd dne 3.12. 2014  (středa), tedy v den příjezdu, je možné využít restauraci v hotelovém domě TENIS a individuálního výběru z jídelního lístku.

 
 

Aktuality

30.11.2014

PROGRAM
Aktuální program v sekci "Programové schéma" a zároveň v sekci "Ke stažení". Vytištěný program obdrží každý účastník u registrace.

24.11.2014

POZOR - UZÁVĚRKA FIREMNÍ PREZENTACE. Objednávka FP formou prezentace na doprovodné výstavě, nebo objednání distribuce materiálů účastníkům lze objednat zde, již jen do 26.11.2014!

21.11.2014

ZÁKLADNÍ VLOŽNÉ. Přihlášení účasti za výhodnější vložné již jen do 26.11.2014. Přihláška zde, nebo v sekci "Ke stažení".

14.11.2014

PROGRAM KONFERENCE.
Aktualizace programu v sekci "Programové schéma".

13.11.2014

 TERMÍN DORUČENÍ PŘÍSPĚVKU DO SBORNÍKU.
- prodlouženo, článek je potřeba dodat nejpozději do 21.11.2014.
Pokyny pro zpracování článku v sekci "Ke stažení"

24.10.2014

PARTNER KONFRENCE.
Uzávěrka firemní preznetace formou PARTNER byla prodloužena do 29.10.2014. Více o PARNER info ...
 

22.10.2014

Přihláška odborného příspěvku - uzávěrka prodloužena do 29.10.2014.
Pro zájemce o aktivní účast na konferenci formou odborného příspěvku byl prodloužen termín přihlášky.

16.10.2014

CŽV ČKAIT - INFO Konference je zařazena do akreditovaného vzdělávacího programu pro členy ČKAIT a byly jí přiřazeny 2 body. Potvrzení o účasti budou předány u prezence.

14.10.2014

OPRAVA - Ceny ubytování. Dovolujeme si informovat, že došlo k záměně v uvedených cenách ubytování v hotelu Kurdějov (ADINA, TENIS , VINAŘ). Samozřejmě platí vyšší cena při obsazení pokoje dvěma osobami a nižší při obsazení jednou osobou. Momentálně je již opraveno.

Omlouváme se.

05.10.2014

AKTUALIZACE WEBU HYDROIZOLACE 2014.                      Právě pro Vás aktualizujeme web konference, již nyní mlžete využít přihlášení k aktivní účasti na 24. ročníku konference.

11.09.2013

Konference HYDROIZOLACE 2013.               Věnujte prosím pozornost úvodnímu textu, dle rozhodnutí pořadatele se konference v roce 2013 nebude konat a plně se budeme již nyní věnovat přípravě 24. konference, která bude v termínu: 3. - 5. 12. 2014

15.11.2012

Termín uzávěrky pro přihlášení účasti za ZÁKLADNÍ VLOŽNÉ je 23.11.2012 (platí pro doručení přihlášky)       Pro přihlášení je možné využít on-line formulář nebo dokument v sekci "Ke stažení"

13.11.2012

AKTUÁLNÍ PROGRAM                       V sekci "programové schéma" naleznete detailní program konference. 

07.11.2012

Dovolujeme si informovat, autorky a autory, že termín pro dodání hotového článku je 16.11.2012. Formu pro zpracování naleznete zde.

19.10.2012

UZÁVĚRKA Přihlášky odborného příspěvku byla prodloužena do 29.10.2012. Pro přihlášení využijte prosím on-line verzi nebo formulář v sekci "Ke stažení".

19.10.2012

Vážení přátelé, dovolujeme informovat, že UZÁVĚRKA objednávky firemní prezentace - typ A. a C. je prodloužena do 29.10.2012. Pro objednání služeb prosím využijte on-line verzi nebo formulář v sekci "Ke stažení"  

13.09.2012

FIREMNÍ PREZENTACE  formou PARTNER - N O V É je umístění loga společnosti včetně prolinku na domovské stránky zde na webové stránce konference.

12.09.2012

N O V É  HYDROIZOLACE 2012 - web konference byl aktualizován pro 23. ročník. Pro přihlášení článku, účasti či firemní prezentace lze využít on-line formuláře, nebo soubory v sekci Ke stažení.

22.12.2011

FOTOGALERIE - HYDROIZOLACE 2011 - zde

21.12.2010

 FOTOGALERIE HYDROIZOLACE 2010 - zde