Konference


 Pořadatel

Pořadatel konference

 

Generální partner

Generální partner

 

Partner konference
 

 

Mediální partner

 

Spolupracujeme

PROGRAMOVÉ SCHÉMA

7. 12. 2016         HOTEL KURDĚJOV

17:00 - 19:00        Instalace doprovodné výstavy


8. 12. 2016         HOTEL KURDĚJOV

08:00 - 09:00        Instalace doprovodné výstavy

08:00 - 18:00        Registrace účastníků


09:00 - 09:20    Zahájení konference, úvodní slovo garantů konference,
                           organizační pokyny
                          
Karel Matějů , Jan Plachý
 
09:20 – 10:50   I. Blok: Od historie mostních konstrukcí po současnost,
                           legislativa.

 
Historie konferencí o izolacích na mostech v ČSSR, ČR a SR
Karel Matějů – Izomex s. r. o.  
 
Mostní izolace dříve a nyní
Václav Krauz - SMP CZ  a.s.
 
Příprava silničních staveb v kontextu se současnou legislativou
Petr Svoboda - Sdružení pro výstavbu silnic v ČR        
 
Aktualizace systému schvalování izolačních systémů  a PJPK.CZ
Čestmír Kopřiva, Alena Nimrichtrová - ŘSD ČR
 
Hydroizolační systémy na mostech - současný stav na Slovensku
Lubomír Polakovič, Vladimír Říkovský  -  VUIS CESTY - Slovensko
 
10:50 – 11:00      diskuze


11:00 - 11:30          Přestávka - občerstvení

11:30 – 12:50     II. Blok: Zjištění příčin vzniku poruch na hydroizolačních
                             souvrstvích mostů

 
Vlastnosti asfaltových pásů a kvalitativní požadavky na asfaltové pásy v České republice mezi lety 1995 - 2016
Jan Plachý - VŠTE České Budějovice    
 
Proměny přídržnosti izolačního pásu k pečetící vrstvě v čase při zkouškách ve smyku
Jan Horský – Horský s. r. o.     
 
Příčiny poruch HI souvrství z asfaltových pásů na betonových mostovkách
Vítězslav Vacek – ČVUT v Praze, Kloknerův ústav        
 
12:50 – 13:00      diskuze


13:00 - 14:30          Přestávka - oběd, ubytování


14:30 – 16:00     III. Blok: Prezentace společností DEHTOCHEMA - TN a.s.
                             a BASF Stavební hmoty ČR s.r.o.
 

Stříkané izolace na bázi Polyurey
Martin Jelínek – BASF Stavební hmoty ČR s.r.o., Divize MBS    


WORKSHOP společnosti BASF Stavební hmoty ČR s.r.o.
Martin Jelínek, Libor Hlísnikovský - BASF Stavební hmoty ČR s.r.o.

 
Dehtochema TN - …Tradice s budoucností…průřez nabízeným sortimentem od historie až po současnost, výhody asfaltových samolepících systémů při novostavbách a rekonstrukcích
Radovan Horák, Radek Pavlík -DEHTOCHEMA - TN       
 
WORKSHOP společnosti DEHTOCHEMA - TN Praktické ukázky pokládky samolepících asfaltových pásů a jejich výhody proti klasickému způsobu pokládky - moderní trendy
Jaroslav Beránek

16:00 - 16:30          Přestávka - občerstvení


16:30 – 17:50     IV. Blok: Příklady realizací mostních staveb 
                             a nové izolační systémy

 
Pečetící vrstva CHS - EPODUR 474 PRIMER od Spolchemie
Tomáš Vejškrab - Spolchemie - Spolek pro chemickou a hutní výrobu
 
Izolace nového mostu přes Váh v Trenčíně  
Pavel Mařík - BÖGL a KRÝSL k.s.      
 
Návrh a realizace izolace Mostu inteligence
Marcel Pelech  - A.W.A.L.       
 
Mostní pozoruhodnosti
Dušan Josef – VUT v Brně, Fakulta stavební     


17:50 – 18:00         diskuze

19:00 - 23:00              Společenské setkání HYDROparty
                               - večeře formou rautu, tombola, hudba k poslechu a
                                tanci, vystoupení pana Zdeňka Izera na pozvání
                                generálního partnera konference


9. 12. 2016          HOTEL KURDĚJOV

08:00 - 09:00         Registrace účastníků

09:00 - 10:40     I. Blok:  Hydroizolace podzemních, spodních a dopravních
                             staveb, prezentace společnosti Sika CZ s.r.o.

 
Fóliové hydroizolace v tunelech
Jan Valášek – JUTA a.s.
 
FATRAFOL HP - hydroizolační systém pozemních staveb
Richard Rottbauer – Fatra, a.s.           
 
Tekuté izolace na bázi bitumenů pro použití ve stavební praxi
Daniel Štolfa – BASF Stavební hmoty ČR s.r.o., Divize PCI
 

Sika Proof - plně přilnutý foliový izolační systém, současné završení vývoje systému pro pozemní a inženýrské stavby
Zdeněk Roska – Sika CZ s.r.o.


WORKSHOP společnosti SIKA Sika Proof A - ukázka aplikace
Zdeněk Roska, Petr Horák


 
10:40 - 11:00           Přestávka - občerstvení

11:00 -13:00      II. Blok: Střechy

Pojížděné střechy - nejčastěji používané materiály a technologie, jejich výhody a nevýhody – praktické zkušenosti
Antonín Parys   soudní znalec v oboru střech a hydroizolací    


Rekonstrukce plochých střech s ponecháním stávajícího souvrství
Vladimír Tichomirov, Eliška Morcinková, David Bečkovský - ROMEX s.r.o.       
 
Mechanicky kotvené střechy
Zdeněk Borecký - SFS itec       
 
Navrhování odvodnění plochých střech
Tomáš Kunst - TOPWET           


Nadkrokevní zateplení   izolačními deskami PIR. Nutnost aplikace parozábrany z těžkých asfaltových pásu z důvodu perforace kotevními vruty
Luděk Kovář - PUREN, GmbH - JITRANS TRADE          
 

Akustika plochých střech
Pavel Rydlo - Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Isover 


13:00 - 13:15       Diskuze , Závěr konference

13:15                  ObědPo dobu konání akce bude možné využít restauraci  "Vinařka" , která se nachází v přízemí hotelového domu VINAŘ. 
Pro zájmece, ktěří využijí příjezdu již v předvečer konference bude k dizpozici restaurace "Vinařka" v hotelovém domě VINAŘ. Pro stravování v převečer akce (tzn. 7.12.2016) lze využít restauraci  v hotelovém domě TENIS dle individuálního výběru z jídelního lístku.
 

Aktuality

24.11.2016

ZÁKLADNÍ VLOŽNÉ
Možnost přihlášení účasti za výhodnější - ZÁKLADNÍ vložné je možné již jen do
do 30.11.2016.
On-line přihláška zde.

12.11.2016

ČLÁNEK DO SBORNÍKU
Dovolujeme si připomenout autorům příspěvků, že s ohledem na předtiskovou přípravu velmi prosíme o dodání nejpozději do 16.11.2016.
Forma zpracování v sekci "Ke stažení".

10.11.2016

INZERCE DO SBORNÍKU
Termín pro předání podkladů pro inzerci do sborníku prodložen do 21.11.2016.
- více v sekci "Firemní prezentace, nebo "Aktuální informace".

26.10.2016

PARTNER KONFERENCE
Termín uzávěrky pro objednání firemní prezentace formou PARTNER konference (Zvýhodněný balíček služeb) je již 10.11.2016
- více v sekci "Firemní prezentace, nebo "Aktuální informace".

19.10.2016

PROGRAM KONFERENCE
Aktuální verze programu naleznete v sekci "Programové schéma".

01.09.2016

HYDROIZOLACE 2016
právě aktualizujeme web pro jubilejní 25. ročník konference. Letos odborná část rozšířena i o problematiku pozemních staveb. V nejbližích dnech budou funkční formuláře pro přihlášení odborného článku.

30.11.2014

PROGRAM
Aktuální program v sekci "Programové schéma" a zároveň v sekci "Ke stažení". Vytištěný program obdrží každý účastník u registrace.

24.11.2014

POZOR - UZÁVĚRKA FIREMNÍ PREZENTACE. Objednávka FP formou prezentace na doprovodné výstavě, nebo objednání distribuce materiálů účastníkům lze objednat zde, již jen do 26.11.2014!

21.11.2014

ZÁKLADNÍ VLOŽNÉ. Přihlášení účasti za výhodnější vložné již jen do 26.11.2014. Přihláška zde, nebo v sekci "Ke stažení".

14.11.2014

PROGRAM KONFERENCE.
Aktualizace programu v sekci "Programové schéma".

13.11.2014

 TERMÍN DORUČENÍ PŘÍSPĚVKU DO SBORNÍKU.
- prodlouženo, článek je potřeba dodat nejpozději do 21.11.2014.
Pokyny pro zpracování článku v sekci "Ke stažení"

24.10.2014

PARTNER KONFRENCE.
Uzávěrka firemní preznetace formou PARTNER byla prodloužena do 29.10.2014. Více o PARNER info ...
 

22.10.2014

Přihláška odborného příspěvku - uzávěrka prodloužena do 29.10.2014.
Pro zájemce o aktivní účast na konferenci formou odborného příspěvku byl prodloužen termín přihlášky.

05.10.2014

AKTUALIZACE WEBU HYDROIZOLACE 2014.                      Právě pro Vás aktualizujeme web konference, již nyní mlžete využít přihlášení k aktivní účasti na 24. ročníku konference.

11.09.2013

Konference HYDROIZOLACE 2013.               Věnujte prosím pozornost úvodnímu textu, dle rozhodnutí pořadatele se konference v roce 2013 nebude konat a plně se budeme již nyní věnovat přípravě 24. konference, která bude v termínu: 3. - 5. 12. 2014

13.09.2012

FIREMNÍ PREZENTACE  formou PARTNER - N O V É je umístění loga společnosti včetně prolinku na domovské stránky zde na webové stránce konference.

22.12.2011

FOTOGALERIE - HYDROIZOLACE 2011 - zde

21.12.2010

 FOTOGALERIE HYDROIZOLACE 2010 - zde