Konference


 Pořadatel

Pořadatel konference

 

Generální partner

Generální partner

 

Partner konference
 

 

Mediální partner

 

Spolupracujeme

Údaje pro vystavení daňového dokladu (DD):


*
*
*
*
*
*
*

Účastníci:


Tit., Jm., Příjm:*
Email:*
Mobil:*
Kontaktní adresa:

Kontaktní adresa (= adresa pracoviště účastníka, vyplňte v případě, že je odlišná od výše uvedených údajů pro daňový doklad

Specifikace objednávaných služeb:


POPLATEK/SLUŽBA Poznámka Cena/os.(ks) Počet Celkem
ZÁKLADNÍ vložné přihlášení do 30.11.2016 3 950,00 Kč os 0,00 Kč
ZVÝŠENÉ vložné přihlášení po 30.11.2016 4 400,00 Kč os 0,00 Kč
SNÍŽENÉ vložné doktorand - doklad o studiu 1 800,00 Kč os 0,00 Kč
Sborník přednášek *) 200,00 Kč ks 0,00 Kč
Stravné oběd **) 350,00 Kč os 0,00 Kč
CELKEM za služby bez DPH 0,00 Kč

*) 1ks publikace je součástí vložného, vyplňte v případě zájmu o další publikace
**) zahrnuje poukázky na oběd ve dnech 8. a 9. 12. 2016

Na základě vyplněné přihlášky bude na e-mail uvedený v hlavičce provedena registrace přihlášky, a zaslány pokyny pro platbu. K ceně bude účtováno DPH v platné výši.

Poznámka:


Aktuality

24.11.2016

ZÁKLADNÍ VLOŽNÉ
Možnost přihlášení účasti za výhodnější - ZÁKLADNÍ vložné je možné již jen do
do 30.11.2016.
On-line přihláška zde.

12.11.2016

ČLÁNEK DO SBORNÍKU
Dovolujeme si připomenout autorům příspěvků, že s ohledem na předtiskovou přípravu velmi prosíme o dodání nejpozději do 16.11.2016.
Forma zpracování v sekci "Ke stažení".

10.11.2016

INZERCE DO SBORNÍKU
Termín pro předání podkladů pro inzerci do sborníku prodložen do 21.11.2016.
- více v sekci "Firemní prezentace, nebo "Aktuální informace".

26.10.2016

PARTNER KONFERENCE
Termín uzávěrky pro objednání firemní prezentace formou PARTNER konference (Zvýhodněný balíček služeb) je již 10.11.2016
- více v sekci "Firemní prezentace, nebo "Aktuální informace".

19.10.2016

PROGRAM KONFERENCE
Aktuální verze programu naleznete v sekci "Programové schéma".

01.09.2016

HYDROIZOLACE 2016
právě aktualizujeme web pro jubilejní 25. ročník konference. Letos odborná část rozšířena i o problematiku pozemních staveb. V nejbližích dnech budou funkční formuláře pro přihlášení odborného článku.

30.11.2014

PROGRAM
Aktuální program v sekci "Programové schéma" a zároveň v sekci "Ke stažení". Vytištěný program obdrží každý účastník u registrace.

24.11.2014

POZOR - UZÁVĚRKA FIREMNÍ PREZENTACE. Objednávka FP formou prezentace na doprovodné výstavě, nebo objednání distribuce materiálů účastníkům lze objednat zde, již jen do 26.11.2014!

21.11.2014

ZÁKLADNÍ VLOŽNÉ. Přihlášení účasti za výhodnější vložné již jen do 26.11.2014. Přihláška zde, nebo v sekci "Ke stažení".

14.11.2014

PROGRAM KONFERENCE.
Aktualizace programu v sekci "Programové schéma".

13.11.2014

 TERMÍN DORUČENÍ PŘÍSPĚVKU DO SBORNÍKU.
- prodlouženo, článek je potřeba dodat nejpozději do 21.11.2014.
Pokyny pro zpracování článku v sekci "Ke stažení"

24.10.2014

PARTNER KONFRENCE.
Uzávěrka firemní preznetace formou PARTNER byla prodloužena do 29.10.2014. Více o PARNER info ...
 

22.10.2014

Přihláška odborného příspěvku - uzávěrka prodloužena do 29.10.2014.
Pro zájemce o aktivní účast na konferenci formou odborného příspěvku byl prodloužen termín přihlášky.

05.10.2014

AKTUALIZACE WEBU HYDROIZOLACE 2014.                      Právě pro Vás aktualizujeme web konference, již nyní mlžete využít přihlášení k aktivní účasti na 24. ročníku konference.

11.09.2013

Konference HYDROIZOLACE 2013.               Věnujte prosím pozornost úvodnímu textu, dle rozhodnutí pořadatele se konference v roce 2013 nebude konat a plně se budeme již nyní věnovat přípravě 24. konference, která bude v termínu: 3. - 5. 12. 2014

13.09.2012

FIREMNÍ PREZENTACE  formou PARTNER - N O V É je umístění loga společnosti včetně prolinku na domovské stránky zde na webové stránce konference.

22.12.2011

FOTOGALERIE - HYDROIZOLACE 2011 - zde

21.12.2010

 FOTOGALERIE HYDROIZOLACE 2010 - zde